ever-heard-of-chaga

Gezondheidsvoordelen van medicinale paddenstoelen.

October 03, 2016 Piet Hein van der Kroon

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan immunologische en antikanker eigenschappen van bepaalde champignons maar ze bezitten ook andere gezondheidseigenschappen die belangrijk zijn, zoals anti-hypertensie eigenschappen, beperking van cholesterol, leverbescherming, evenals anti inflammatoire, anti- diabetische, anti virale en antibacteriële eigenschappen. Deze bijzondere eigenschappen bevinden zich in de belangstelling van veel farmaceutische bedrijven, die medicinale paddenstoelen zien als een rijke bron van innovatieve biomedische moleculen.

Medicinale paddenstoelen en het immuunsysteem

Medicinale paddenstoelen voeden het lichaam op een fundamenteel niveau - het immuunsysteem. Onderzoekers aan de Harvard University hebben in de vroege jaren ‘80, de immuunsysteem stimulerende eigenschappen bestudeerd van de in de celwand voorkomende polysachariden van medicinale paddenstoelen. Een polysacharide is een glucose molecuul(suiker). Dit specifieke type “lange keten molecuul” met zijketens heet bèta-glucaan. De bèta-glucaan moleculen hebben een relatie van "slot en grendel" met belangrijke receptoren van de immuun cellen, de zogenaamde macrofagen. Macrofagen slikken letterlijk alles in wat uw lichaam identificeert als een gevaarlijke ziekteverwekker; dit kan een virus zijn of bacteriën en dergelijke. Dit koppelingsproces samen de bèta-glucaan molecuul stimuleert de macrofaag activiteit omdat de bèta-glucaan moleculen zich ophouden op het oppervlak van macrofaagcellen en dienen als brandstof.

Bij een vervolgonderzoek werden andere receptoren gevonden in andere immuun cellen zoals natuurlijke killercellen (NK) en neutrofielen, die lieten zien dat andere vormen van bèta-glucaan moleculen de immuunrespons verbeterden en de immuunrespons opwekten tegen meerdere aandoeningen en ziekten.

Het immuunsysteem

Het immuunsysteem is verspreid over het lichaam en bestaat uit veel verschillende celtypes. Het omvat alle onderdelen van de vitale systemen van het lichaam en helpt bij de instandhouding van het goed functioneren van deze systemen, waardoor vreemde indringers zoals microben (bacteriën, virussen, parasieten) verwijderd worden. Het immuunsysteem omvat de bloedsomloop en lymfestelsel. Het lymfestelsel circuleert de vloeistoffen van het weefsel dat de cellen van het lichaam voorziet van voedingsstoffen en chemische boodschappers.


Een korte beschrijving van deze afweercellen.

Lymfocyten: zijn witte bloedcellen die gevormd zijn in het lymfestel. Zij kunnen vreemde deeltjes of microben vernietigen en zij produceren chemische stoffen (cytokines) die fungeren als boodschappers om andere immuun cellen te stimuleren of te onderdrukken.

Macrofagen: slikken en verteren abnormale cellen (kwaadaardige of geïnfecteerd met virus) en vreemde deeltjes (antigenen). Dan gaan ze naar lymfeklieren om cellen de zogenaamde T-cellen te activeren.

T-cellen: ook wel T-lymfocyten zijn betrokken bij specifieke immuun responsen. Er zijn vele subtypen, waaronder T-helpercellen, T-onderdrukkers cellen, cytotoxische T-cellen en overgevoeligheid vertragende T-cellen.

Natural killer cellen (NK) doen abnormale cellen en vreemde deeltjes (antigenen) "ontploffen". NK-cellen hechten zich aan het oppervlak van microben of tumorcellen en injecteren deze met stoffen die een chemische reactie tot stand brengt waardoor die ze als het ware laten ontploffen.

Neutrofielen: dit zijn witte bloedcellen die vergelijkbaar zijn met macrofagen. Zij zijn de meest voorkomende type witte bloedcellen in het bloed en vormen een integraal onderdeel van het immuunsysteem. Tijdens de acute fase van een ontsteking, vooral als gevolg van bacteriële infectie, verlaten neutrofielen de bloedbaan en verplaatsen zich naar de plaats van ontsteking. Zij zijn de belangrijkste cellen in pus, en ze hebben een witachtig / geelachtig uiterlijk.

Cytokines: dit zijn een groot aantal glycoproteïnen (suiker eiwitten) die in het lichaam als signalen communiceren tussen cellen, net zoals hormonen en neurotransmitters. Terwijl hormonen vanuit specifieke organen in het bloed komen en neurotransmitters vrijkomen uit de zenuwen, worden cytokines vrijgegeven door verschillende celtypes. Zij spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem en kunnen effecten hebben op nabijgelegen cellen of door het hele lichaam. Soms zijn deze effecten sterk afhankelijk van de aanwezigheid van andere chemicaliën en cytokines zoals interferon, interleukine - 2, interleukine - 12 en tumornecrosefactor. Elk heeft specifieke functies.

Beta glucaan and proteoglycaan.

Bepaalde polysachariden of polysacharide complexen – eiwitten(proteoglycaan) van paddenstoelen stimuleren het niet specifieke immuunsysteem en oefenen anti-tumoractiviteit uit door stimulering van het afweermechanisme. Zij activeren de effectorscellen zoals macrofagen, T-cellen en NK cellen aan cytokinen zoals TNF- α, IFN - γ, IL - 1β, etc. die antiproliferatief (tegen een snelle groef zijn) zijn en apoptose (een natuurlijk cel proces dat leidt tot het afsterven van cellen die een afwijking vertonen en daardoor niet meer goed functioneren).