Disclaimer

Op geen enkele wijze zijn de producten van Innosante B.V., of de door haar gevoerde merken bedoeld voor medische behandeling of ter vervanging van een medische behandeling in welke zin dan ook dan ook. Ze vormen geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

Gebruik in combinatie met medicijnen, in het bijzonder bloeddrukverlagende medicijnen, wordt afgeraden. Indien u allergisch bent voor paddestoelen mag u onze producten niet gebruiken. Wanneer u een allergische reactie bij gebruik waarneemt dient u direct met het gebruik van onze producten te stoppen.

Onder alle omstandigheden is het juist om het gebruik van voedingssupplementen en kruiden te melden bij een arts, ook al worden ze vaak niet als ‘medicijnen' gezien. Een arts dient over zo veel mogelijk informatie te beschikken om een juiste diagnose te kunnen stellen en een behandeling voor te stellen. Een arts zal hierbij rekening kunnen houden met interacties, maar ook bijvoorbeeld een eventuele bijwerking vast kunnen stellen als mogelijke oorzaak van klachten.

Het wordt aanbevolen om strikt het advies van uw behandelaar op te volgen die aan u de producten heeft verstrekt en de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Er wordt geadviseerd de producten  buiten het bereik van kinderen te houden.